Różnica między stalą stopową a stalą węglową - Różnica Pomiędzy

Różnica między stalą stopową a stalą węglową

Główna różnica - stal stopowa a stal węglowa

Przemysł stalowy jest jedną z największych gałęzi przemysłu na świecie. Stal wytwarzana jest głównie przez mieszanie żelaza z innymi metalowymi lub niemetalowymi elementami. Celem produkcji stali jest uzyskanie różnych właściwości poprzez mieszanie żelaza z innymi pierwiastkami. Stal stopowa i stal węglowa to dwa rodzaje stali, które różnią się od siebie ze względu na swój skład. Główną różnicą między stalą stopową a stalą węglową jest to stal stopowa zawiera duże ilości innych pierwiastków oprócz żelaza i węgiel natomiast Stal węglowa zawiera śladowe ilości innych pierwiastków oprócz żelaza i węgla.

Kluczowe obszary objęte

1. Czym jest stal stopowa
- Definicja, właściwości, zastosowania
2. Co to jest stal węglowa
- Definicja, właściwości, zastosowania
3. Jaka jest różnica między stalą stopową a stalą węglową
- Porównanie kluczowych różnic

Pojęcia kluczowe: stal stopowa, węgiel, stal węglowa, żelazo, stal


Czym jest stal stopowa

Stal stopowa to stopy metali z żelaza, węgla i dużych ilości innych pierwiastków. Inne obecne w nim pierwiastki zazwyczaj obejmują mangan, krzem, nikiel, tytan, miedź i chrom. Elementy te nazywane są pierwiastkami stopowymi, ponieważ elementy te są mieszane ze sobą, tworząc stop. Celem dodania tych elementów jest poprawa właściwości stali. Stal stopowa może być podzielona na dwie kategorie w następujący sposób.

  • Niska stal stopowa
  • Wysoka stal stopowa

Stale niskostopowe zawierają małą ilość pierwiastków stopowych, podczas gdy stale wysokostopowe zawierają dużą ilość pierwiastków stopowych. Zwykle dodaje się elementy stopowe w celu poprawy twardości i trwałości stali. Stal stopowa jest również odporna na korozję ze względu na obecność znacznych ilości innych pierwiastków, takich jak chrom.

Na przykład stal nierdzewna jest stalą stopową. Zawiera około 10% chromu wraz z żelazem i węglem w mieszaninie pierwiastków. Ze względu na swoją odporność na korozję stal nierdzewna jest używana do produkcji artykułów kuchennych.


Rysunek 1: Zawór zwrotny ze stali nierdzewnej (stal stopowa).  

Co to jest stal węglowa

Stal węglowa składa się z żelaza i węgla. Elementy stopowe występują w śladowych ilościach. Niektóre z tych pierwiastków to krzem, mangan, siarka i fosfor. Stal węglowa jest również podzielona na dwie grupy jak poniżej.

  • Stal weglowa z wysoka zawartoscia wegla
  • Stal niskowęglowa

Ze względu na dużą ilość węgla obecnego w stali węglowej, wykazuje on takie właściwości, jak twardość, mniejsza ciągliwość, zmniejszona spawalność i niska temperatura topnienia. Stal miękka jest rodzajem stali niskowęglowej mającej około 0,05% do 0,25% węgla. Ze względu na wysoką zawartość żelaza powoduje korozję w wilgotnym środowisku. Stale wysokowęglowe zawierają około 0,6% do 1,0% węgla. Te wysokowęglowe stalowe są bardzo mocne. Dlatego stale węglowe są wykorzystywane jako materiały budowlane.


Rysunek 2: Stal węglowa stosowana jako materiał budowlany

Różnica między stalą stopową a stalą węglową

Definicja

Stali stopowej: Stal stopowa jest rodzajem stali o wysokim odsetku innych pierwiastków oprócz żelaza i węgla.

Stal węglowa: Stal węglowa jest rodzajem stali o dużej zawartości węgla i małej ilości innych pierwiastków.

Odporność na korozję

Stali stopowej: Stale stopowe są odporne na korozję.

Stal węglowa: Stale węglowe są mniej odporne na korozję.

siła

Stali stopowej: Wytrzymałość stali stopowej jest niska w porównaniu ze stalą węglową.

Stal węglowa: Stal węglowa ma wysoką wytrzymałość.

Spawalność

Stali stopowej: Spawalność stali stopowej jest wysoka.

Stal węglowa: Spawalność stali węglowej jest niska.

Temperatura topnienia

Stali stopowej: Stale stopowe mają wysokie temperatury topnienia.

Stal węglowa: Stale węglowe mają niskie temperatury topnienia.

Plastyczność

Stali stopowej: Plastyczność stali stopowej jest wysoka.

Stal węglowa: Ciągliwość stali węglowej jest niska.

Wniosek

Skład elementów ze stali różni się w zależności od rodzaju stali. Dlatego stale są klasyfikowane głównie według ich składu. Stal stopowa i stal węglowa to dwa rodzaje stali. Główną różnicą między stalą stopową a stalą węglową jest to, że stal stopowa zawiera duże ilości innych pierwiastków oprócz żelaza i węgla, podczas gdy stal węglowa ma śladowe ilości innych pierwiastków oprócz żelaza i węgla.

Referencje:

1. „Informacje na temat stali węglowych i stopów stali”. Informacje dotyczące stali węglowych i stopów stali Inżynieria360. N.p. Sieć.