Różnica między archeologiem a paleontologiem - Różnica Pomiędzy

Różnica między archeologiem a paleontologiem

Główna różnica - Archaeologist vs Paleontologist

Różnica między archeologiem a paleontologiem wynika z różnicy między archeologią a paleontologią. Archeologia i paleontologia to nauki historyczne, które zajmują się przeszłością. Archeologia to nauka o historii ludzkości i prehistorii poprzez wydobywanie miejsc i analizę artefaktów, podczas gdy paleontologia to naukowe badanie skamieniałych zwierząt i roślin. Więc główna różnica między archeologiem a paleontologiem jest fakt archeolodzy badają historię ludzkości, podczas gdy paleontolodzy badają zwierzęta i rośliny kopalne.

Ten artykuł wyjaśnia,

1. Kim jest archeolog? - Definicja, archeologia, rola zawodowa, wymagane kwalifikacje

2. Kim jest paleontolog? - Definicja, palentologia, rola pracy, wymagane kwalifikacje

3. Jaka jest różnica między archeologiem a paleontologiem?


Kto jest archeologiem

Archeolog można zdefiniować jako osobę, która bada historię i prehistorię poprzez odkrywanie i eksplorację artefaktów, szczątków, struktur i pism. Badają starożytne miejsca i przedmioty, aby poznać historię i rejestrować je, interpretować i chronić dla przyszłych pokoleń.

Jak wspomniano wcześniej, archeolodzy zajmują się głównie pozostałościami materialnymi, takimi jak artefakty i pozostałości architektury. Artefakty mogą obejmować ceramikę, narzędzia kamienne, broń, monety, kości, biżuterię, meble itp. Dzięki analizie tych obiektów archeolodzy ujawniają ważne informacje o starożytnych cywilizacjach.

Istnieją cztery główne obszary archeologii, a archeolog może wybrać jedną z tych kategorii. Te cztery typy obejmują archeologię kontraktową lub handlową, archeologię badawczą lub akademicką, archeologię publiczną lub społeczną i archeologię specjalistyczną.

Stopień nauk archeologicznych lub pokrewnych przedmiotów, takich jak antropologia, historia starożytna, ochrona przyrody lub zarządzanie dziedzictwem, może być przydatny, aby uzyskać dostęp do dziedziny archeologii. Jednak doświadczenia, jak również kwalifikacje po ukończeniu studiów podyplomowych, są wymagane, aby przejść na wyższe stanowisko w tej dziedzinie.


Kto jest paleontologiem

Paleontolog to osoba, która studiuje lub praktykuje paleontologię jako zawód. Paleontologia jest badaniem form życia istniejących w czasach prehistorycznych lub geologicznych, reprezentowanych przez skamieniałości roślin, zwierząt i innych organizmów. Tak więc paleontolog bada skamieliny, aby odkryć informacje o formach życia, które istniały na ziemi.

Używają skamieniałości, aby dowiedzieć się, jak wyglądała Ziemia w przeszłości i jak zmieniały się środowiska w czasie. Wykorzystują również skamieniałości, aby dowiedzieć się o ewoluującej różnorodności. (np. kiedy pojawił się nowy gatunek i kiedy wymarł inny gatunek?)

Paleontologia jest przedmiotem naukowym, ponieważ skamieniałości są badane i analizowane za pomocą technik naukowych. Tak więc paleontolog musi mieć silne wykształcenie w dziedzinie nauk przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem biologii i geologii.


Różnica między archeologiem a paleontologiem

Pole

Archeolog studiuje archeologię.

Paleontolog studiuje paleontologię.

Przedmiot

Archeolodzy badać przeszłe ludzkie style życia i kultury.

Paleontolodzystudiować historię życia na ziemi.

Artefakty a skamieniałości

Archeolodzy bada artefakty.

Paleontolog bada skamieniałości.

Edukacja

Archeolodzy potrzebują edukacji w archeologii, antropologii, historii starożytnej lub konserwacji.

Paleontolodzy potrzebują edukacji w naukach przyrodniczych, zwłaszcza w biologii i geologii.

Zdjęcie dzięki uprzejmości:

„Archeolog z Uniwersytetu Hazara - dr Muhammad Zahir - wyjaśnia ośmiostronną stupę dla filmu dokumentalnego o buddyzmie z PTV” Muhammad Zahir - Praca własna