Różnica między argumentem a wyjaśnieniem - Różnica Pomiędzy

Różnica między argumentem a wyjaśnieniem

Główna różnica - Argument vs Wyjaśnienie

Argumenty i wyjaśnienia to dwie główne koncepcje w dziedzinach akademickich, takich jak filozofia, logika i badania. Jednak wiele osób nie zauważa różnicy między tymi dwoma pojęciami, ponieważ oba mają podobne funkcje; zarówno argumenty, jak i wyjaśnienia składają się z serii stwierdzeń, które dalej badają zjawisko. Argumentem jest seria wypowiedzi przedstawionych na poparcie idei, działania lub teorii. Wyjaśnienie to seria stwierdzeń wyjaśniających przyczyny, kontekst i konsekwencje danego zjawiska. Główna różnica między argumentem a wyjaśnieniem jest taka argumenty składają się głównie z dowodów, podczas gdy wyjaśnienia składają się głównie z przyczyn i konsekwencji.

Ten artykuł omawia szczegółowo,

1. Co to jest argument? Jaka jest funkcja argumentu?

2. Co to jest wyjaśnienie? Jaka jest funkcja Wyjaśnienia?

3. Kluczowe różnice między argumentem a wyjaśnieniem


Co to jest argument

W ogólnym kontekście używamy terminu argument, aby odnieść się do wymiany rozbieżnych lub przeciwnych poglądów, zwłaszcza gorącego sporu lub walki. Jednak w filozofii i logice odnosi się do serii stwierdzeń zwykle używanych do przekonania kogoś o czymś lub do przedstawienia powodów przyjęcia faktu. Dowód jest głównym elementem wykorzystywanym do osiągnięcia tego celu. Na przykład, wyobraź sobie, że ktoś chce przekonać innych, że jego ulubiona drużyna piłkarska jest najlepsza - jak będzie się starał o wielkość zespołu? Użyje swoich poprzednich rekordów, osiągnięć graczy, poprzednich zwycięstw itp., Aby udowodnić swoją rację. Nawet poważniejszy argument naukowy wygrywa się tą samą metodą. Dlatego dowody lub dowody są głównym elementem argumentu.

Argumentem jest twierdzenie; twierdzi, że coś wiemy. Załóżmy na przykład, że twój szef spóźnił się o godzinę na spotkanie; twierdzisz, że musiał zapomnieć o spotkaniu. Przeanalizujmy tę sytuację zgodnie z logiką.

Argument: Twój szef zapomniał o spotkaniu.

Dowód: spóźnił się na spotkanie o godzinę.

Twój argument lub twierdzenie, że szef musiał zapomnieć o spotkaniu, można udowodnić na podstawie dowodów - jego nieobecności lub opóźnienia. Jednak inna osoba może również zakwestionować ten dowód i sprzeciwić się twojemu roszczeniu.


Co to jest wyjaśnienie

Wyjaśnienie jest stwierdzeniem lub zestawem stwierdzeń, które wyjaśniają lub wyjaśniają zjawisko. Wyjaśnienie wyjaśnia, dlaczego i jak coś się stało. Zatem zawiera przyczyny i konsekwencje. Na przykład, jeśli zostaniesz poproszony o wyjaśnienie, dlaczego dinozaury wyginęły, musisz wyjaśnić przyczyny wyginięcia; nie ma potrzeby przedstawiania dowodów na to, że dinozaury wyginęły. Innymi słowy, nie ma potrzeby potwierdzania roszczenia w wyjaśnieniu.

Weźmy tę samą sytuację, którą omówiliśmy powyżej, aby wyjaśnić różnicę między argumentem a wyjaśnieniem. Wyobraź sobie, że twój szef spóźnia się na spotkanie, ponieważ zapomniał o spotkaniu.

Fakt: Twój szef spóźnia się na spotkanie.

Wyjaśnienie: Zapomniał o spotkaniu.

Tutaj wyjaśnienie przedstawia przyczynę „ustalonego faktu”. Istnieje pewność, że incydent lub ustalony fakt (spóźnienie na spotkanie) był spowodowany przyczyną podaną w wyjaśnieniu. Jednak związek między dowodami a argumentem (lub faktem) jest bardziej niepewny w argumentacji.


Różnica między argumentem a wyjaśnieniem

Definicja

Argument to seria stwierdzeń zwykle używanych do przekonania kogoś o czymś lub do przedstawienia powodów przyjęcia faktu.

Wyjaśnienie to stwierdzenie lub zestaw stwierdzeń, które wyjaśniają lub wyjaśniają zjawisko.

Funkcjonować

Argument próbuje przekonać kogoś o czymś.

Wyjaśnienie próbuje coś wyjaśnić.

Elementy

Argument składa się głównie z dowodów.

Wyjaśnienie składa się głównie z przyczyn lub konsekwencji.

Zdjęcie dzięki uprzejmości:

„Terminologia argumentów używana w logice” Przez Farcaster - slajd PowerPoint oparty na terminologii argumentów