Różnica między jeziorem a stawem - Różnica Pomiędzy

Różnica między jeziorem a stawem

Główna różnica - jezioro vs staw

Zarówno jeziora, jak i stawy są stojącymi lub wolno poruszającymi się zbiornikami wodnymi otoczonymi lądem. Nie ma naukowej ani oficjalnej klasyfikacji pozwalającej określić różnicę między nimi; są zazwyczaj klasyfikowane według wielkości. ZA jezioro jest stosunkowo większy i głębszy niż staw. Oba te zbiorniki wodne mogą być naturalne lub sztuczne. Najpierw spójrzmy na cechy tych dwóch aspektów, zanim je porównamy.

Czym jest jezioro

Jezioro jest wolno poruszającym się zbiornikiem wodnym, otoczonym lądem. Jezioro może być naturalne lub sztuczne. Wiele jezior jest wytwarzanych przez ludzi w celach rolniczych lub przemysłowych, w elektrowniach wodnych lub w wodociągach domowych, w celach rekreacyjnych itp. Naturalne jeziora powstają w wyniku zjawisk naturalnych, takich jak aktywność lodowców, ruch tektoniczny (ruch płyt tektonicznych tworzących skorupę ziemską ), aktywność wulkaniczna i erozja rzeki. Większość jezior na Ziemi to jeziora słodkowodne. Większość jezior na Ziemi leży na półkuli północnej na wyższych szerokościach geograficznych. Jezioro Michigan-Huron (największe jezioro pod względem powierzchni) Jezioro Bajkał na Syberii (najgłębsze i najstarsze jezioro na Ziemi), Jezioro Tanganika (najdłuższe jezioro na Ziemi) Jezioro Titicaca (największe jezioro w Południowej Afryce) to przykłady godnych uwagi jezior na ziemi.

Jedną ze znaczących cech jeziora jest to, że światło słoneczne nie dociera do dna jeziora. Głębokość jeziora wpływa również na temperaturę w jeziorze; jezioro ma strukturę warstwową temperatury. Z powodu zmiany gęstości wody z temperaturą, różne głębokości jeziora mają różne temperatury. Tworzy to trzy warstwy: Epilimnion (szczyt jeziora), Metalimnion (warstwa środkowa, która może zmieniać głębokość w ciągu dnia) i Hypolimnion (warstwa dolna).

Duże jezioro ma wpływ na klimat otaczającego go środowiska.


Co to jest staw

Staw jest statycznym zbiornikiem wodnym, naturalnym lub sztucznym, który jest mniejszy i płytszy niż jezioro. Chociaż nie ma naukowej ani oficjalnej standaryzacji w celu zidentyfikowania stawu, naukowcy zwykle używają wyjaśnień takich jak „zbiorniki wodne, w których światło przenika do dna ciała wodnego”, „zbiorniki wodne są wystarczająco płytkie, aby mogły rosnąć ukorzenione rośliny wodne”, oraz „zbiorniki wodne pozbawione działania falowego na linii brzegowej.” Statyczna natura stawów zapewnia siedliska roślin i terenów podmokłych, takich jak lilie wodne, żaby, żółwie i czaple. Tę różnorodność biologiczną ułatwia również płytkość wody. Światło słoneczne jest w stanie przeniknąć dno jeziora, wytwarzając wystarczającą ilość tlenu dla przetrwania życia wodnego. Stawy są zwykle tworzone przez ludzi w celach rekreacyjnych, estetycznych, rolniczych itp.


Spójrzmy teraz na różnicę między jeziorem a stawem.

Różnica między stawem a jeziorem

Rozmiar

Jezioro: Jezioro ma większą powierzchnię niż staw.

Staw: Staw ma mniejszą powierzchnię.

Głębokość

Jezioro: Jezioro jest głębokie, a światło słoneczne nie przenika dna.

Staw: Staw jest płytki, dzięki czemu światło słoneczne dociera do dna.

Temperatura

Jezioro: Różne głębokości mają różne temperatury.

Staw: Temperatura na ogół pozostaje stała.

Fale

Jezioro: Duże jeziora mają falową linię brzegową.

Staw: Stawy nie mają linii brzegowej przetoczonej falą.

Fotosynteza

Jezioro: Rośliny można zobaczyć tylko na powierzchni. Dlatego fotosynteza ogranicza się do górnej warstwy jeziora.

Staw: Ukorzenione rośliny można zobaczyć. Dlatego fotosynteza nie ogranicza się do górnej warstwy.

Wpływ na otoczenie

Jezioro: Jeśli jezioro jest wystarczająco duże, może wpływać na klimat otaczającego środowiska.

Staw: Na staw wpływa klimat otaczającego środowiska.