Różnica między liberalizmem a neoliberalizmem - Różnica Pomiędzy

Różnica między liberalizmem a neoliberalizmem

Główna różnica - liberalizm a neoliberalizm

Termin „liberalny” pochodzi od łacińskiego słowa, które nadaje znaczenie „wolny”. Liberalizm jest ideologią polityczną, która kładzie nacisk na wolność jednostek w odniesieniu do wielu rzeczy, takich jak religia, indywidualność, polityka, myśli itp. Neoliberalizm natomiast z drugiej strony odnosi się głównie do wolności gospodarczej i ta koncepcja powstała w 20th stulecie. Główna różnica między nimi jest taka liberalizm jest głównie teorią polityczną, podczas gdy neoliberalizm jest pojęciem ekonomicznym.

W tym artykule przyjrzymy się

1. Czym jest liberalizm?
      - Definicja, cechy, cechy

2. Czym jest neoliberalizm?
      - Definicja, cechy, cechy

3. Jaka jest różnica między liberalizmem a neoliberalizmem?


Czym jest liberalizm

Liberalizm można określić jako filozofię polityczną, która podkreśla ideę bycia wolnym i wyzwolonym. Ta idea bycia wolnym może być zastosowana do wielu pojęć i sytuacji, ale liberaliści skupiają się bardziej na demokracji, prawach obywatelskich, własności, religii itp. W ogóle. To właśnie w okresie Oświecenia ta filozofia liberalizmu weszła na pole i podobno filozof nazywany John Locke wprowadził tę koncepcję. Według niego jednostka ma prawo do wolności, dziedziczenia własności i prowadzenia wolnego życia. Zatem prawo to nie powinno być naruszane w zależności od powiązań społecznych danej osoby. Liberaliści odrzucili monarchię absolutną, religię państwową i ogromną władzę i autorytet królów itp. Zamiast monarchii liberaliści promowali demokrację. Liberalizm zyskał wiele uwagi po rewolucji francuskiej. Europa, Ameryka Południowa i Ameryka Północna ustanowiły liberalne rządy w 19th stulecie; koncepcja ta stała się kluczowym elementem rozszerzania państwa opiekuńczego w Europie i Ameryce Północnej. Dziś to potężna siła polityczna wpływająca na cały świat.


Filozof John Locke

Czym jest neoliberalizm

Neoliberalizm to koncepcja ekonomiczna, która promuje wolny handel i gospodarkę. Ta koncepcja powstała w latach 20-tychth stulecie. Główną ideą konotowaną przez tę koncepcję jest to, że wolna polityka gospodarcza powinna zyskać na znaczeniu, a wydatki rządowe powinny zostać zmniejszone w celu zwiększenia interwencji sektora prywatnego w gospodarkę. Była to ogromna zmiana w istniejących politykach gospodarczych, a neoliberalizm skupiał się głównie na kwestiach takich jak prywatyzacja, ograniczenie regulacji gospodarczych, wolny handel itp. Prywatne inwestycje na rynku były postrzegane przez neoliberalistów jako jedna z najbardziej wpływowych sił. Wskazywali na znaczenie zaangażowania sektora prywatnego w wolną gospodarkę. Jednak konsekwencje neoliberalizmu zmieniały się z biegiem czasu. Po pierwsze, filozofia ta została opracowana w celu uniknięcia powtarzających się niepowodzeń gospodarczych, ale w późniejszych okresach koncepcja ta została rozwinięta jako teoria rynku społecznego przy wsparciu państwa.


Różnica między liberalizmem a neoliberalizmem

Ideologia

Liberalizm: Liberalizm jest filozofią polityczną.

Neoliberalizm: Neoliberalizm jest filozofią ekonomiczną.

Skupiać

Liberalizm: Liberalizm koncentruje się głównie na indywidualnej wolności myśli, religii, życiu, własności itd.

Neoliberalizm: Neoliberalizm koncentruje się na wolnym handlu i prywatyzacji itp.

Okres czasu

Liberalizm: Liberalizm powstał w epoce Oświecenia.

Neoliberalizm: Neoliberalizm powstał w latach 20-tychth Stulecie.

Bieżące użycie

Liberalizm: Liberalizm jest popularny nawet dzisiaj w wielu krajach.

Neoliberalizm: Użycie zostało odrzucone i termin jest obecnie rzadko używany.

Zdjęcie dzięki uprzejmości:

„John Locke” Sir Godfreya Knellera - 1. Unknown2. praca pochodna pliku: Godfrey Kneller - portret Johna Locke'a (Hermitage) .jpg (z arthermitage.org) (domena publiczna) przez