Różnica między luźną i gęstą tkanką łączną - Różnica Pomiędzy

Różnica między luźną i gęstą tkanką łączną

Główna różnica - luźna i gęsta tkanka łączna

Luźne i gęste tkanki łączne to dwa rodzaje tkanki łącznej w organizmie człowieka. Tkanka łączna wypełnia powierzchnie między innymi rodzajami tkanek w ciele. Zapewnia wsparcie metaboliczne i strukturalne innym tkankom. Tkanka łączna składa się z komórek i ich macierzy zewnątrzkomórkowej. Macierz zewnątrzkomórkowa składa się z włókien białkowych i polisacharydów. The główna różnica to między luźną tkanką łączną a gęstą tkanką łączną luźna tkanka łączna składa się z włókien białkowych wypełnionych spacjami, podczas gdy gęsta tkanka łączna składa się z ciasno upakowanych włókien białkowych. Trzy typy luźnej tkanki łącznej to tkanka otoczkowa, tłuszczowa i siatkowata. Trzy rodzaje gęstej tkanki łącznej są gęstymi, regularnymi, gęstymi, nieregularnymi i elastycznymi tkankami. Siatkowe, kolagen i elastyna to trzy rodzaje włókien białkowych, które specyficznie występują w tkance łącznej.

Kluczowe obszary objęte

1. Co to jest luźna tkanka łączna
      - Definicja, charakterystyka, funkcja
2. Co to jest gęsta tkanka łączna
      - Definicja, charakterystyka, funkcja
3. Jakie są podobieństwa między luźną i gęstą tkanką łączną
      - Zarys wspólnych cech
4. Jaka jest różnica między luźną i gęstą tkanką łączną
      - Porównanie kluczowych różnic

Pojęcia kluczowe: tłuszcz, otoczka, kolagen, gęsta tkanka łączna, gęsta nieregularna, gęsta regularna, elastyna, luźna tkanka łączna, siatkowata


Czym jest luźna tkanka łączna

Luźna tkanka łączna jest rodzajem tkanki łącznej z luźno ułożonymi włóknami kolagenowymi. Jednak składa się z wielu komórek. Luźna tkanka łączna jest najczęstszym rodzajem tkanki łącznej u kręgowców i utrzymuje organy na miejscu i przyczepia tkankę nabłonkową do leżących poniżej tkanek. Otacza głównie naczynia krwionośne i nerwy. Fibroblasty są szeroko rozproszone w luźnej tkance łącznej, wydzielając włókna białkowe i proteoglikany do macierzy zewnątrzkomórkowej. Luźna tkanka łączna jest klasyfikowana na podstawie rodzaju włókien białkowych w macierzy zewnątrzkomórkowej i splotu włókien.


Rysunek 1: Luźna tkanka łączna

Trzy rodzaje luźnej tkanki łącznej to tkanka łączna otoczkowa, tłuszczowa i siatkowata. Najbardziej obfite rodzaje luźnej tkanki łącznej są otoczkowe i tłuszczowe. Występują w miejscach, w których naczynia, nerwy i przewody przechodzą przez tkanki. Najbardziej charakterystyczną cechą tkanek areolarnych i tłuszczowych jest ich elastyczność. Pozwala to dostosować rozciąganie, które występuje w naczyniach i innych narządach podczas ruchów ciała. Tkanki łączne otoczkowe i tłuszczowe absorbują również wstrząsy, chroniąc wewnętrzne tkanki ciała. Siatkowa tkanka łączna tworzy szkielet wokół narządów, gruczołów i węzłów chłonnych. Miejsce i funkcja każdego rodzaju luźnej tkanki łącznej są opisane w Tabela 1.

Luźna lokalizacja i funkcja tkanki łącznej

Rodzaj

Lokalizacja

Funkcjonować

Tkanka łączna otoczkowa

Pod tkanką nabłonkową

- Dołącza nabłonek do leżących poniżej tkanek

- Dostarcza tlen i składniki odżywcze do nabłonka

Tkanka łączna tłuszczowa

Wokół narządów i pod skórą

- Poduszki i izoluje narządy

- Przechowuje lipidy

Siatkowa tkanka łączna

Wokół nerki, wątroby i śledziony

- Tworzy strukturalne ramy miękkich organów

Czym jest gęsta tkanka łączna

Gęsta tkanka łączna jest rodzajem tkanki łącznej, w której głównym składnikiem macierzy są włókna białkowe. Oznacza to, że gęsta tkanka łączna składa się z wielu włókien białkowych w matrycy. Głównym składnikiem włóknistym gęstej tkanki łącznej są włókna kolagenowe. Ponieważ gęsta tkanka łączna jest odporna na rozciąganie, zapewnia siłę narządom i tkankom. Pasma zwane ścięgnami i kapsułkami w stawach tworzą gęsta tkanka łączna. Ścięgna to kolejna struktura wytwarzana przez gęstą tkankę łączną, która łączy mięśnie z kośćmi. Mięśnie pokryte są warstwami gęstej tkanki łącznej. Skóra właściwa zawiera największą pojedynczą masę gęstej tkanki łącznej. Gęsta tkanka łączna jest klasyfikowana na podstawie splotu włókien kolagenowych w tkance. Gęsta regularna i nieregularna tkanka łączna jest pokazana w Rysunek 2.


Rysunek 2: Gęsta tkanka łączna

Trzy rodzaje gęstej tkanki łącznej to regularna, nieregularna i elastyczna tkanka. The gęsta regularna tkanka łączna zawiera równolegle ułożone włókna kolagenowe w jednym kierunku. Tworzy struktury, takie jak ścięgna, w których siły są skierowane w jednym kierunku. The gęsta nieregularna tkanka łączna zawiera włókna kolagenowe, które biegną we wszystkich kierunkach. Ta tkanka może wytrzymać siły wielokierunkowe i znajduje się w dużych arkuszach tkanki łącznej. Zarówno gęsta regularna, jak i gęsta nieregularna tkanka łączna jest nieelastyczna. The gęsty elastyczna tkanka jest jedynym rodzajem gęstej tkanki łącznej, która jest elastyczna i składa się głównie z włókien elastyny. Dlatego gęsta elastyczna tkanka ma kolor żółty, podczas gdy inne gęste tkanki łączne są koloru białego. Gęsta elastyczna tkanka występuje w narządach, które wykazują ciągłe ekspansje i skurcze, takie jak tkanka płuc i naczynia krwionośne.

Podobieństwa między luźną i gęstą tkanką łączną

  • Luźna tkanka łączna i gęsta tkanka łączna to dwa rodzaje tkanek łącznych w organizmie.
  • Zarówno luźne, jak i gęste tkanki łączne składają się z komórek i macierzy zewnątrzkomórkowej.
  • Zarówno luźne, jak i gęste tkanki łączące zapewniają wsparcie strukturalne i łączą różne rodzaje tkanek w organizmie.

Różnica między luźną i gęstą tkanką łączną

Definicja

Luźna tkanka łączna: Luźna tkanka łączna jest rodzajem tkanki łącznej, która otacza naczynia krwionośne, nerwy i narządy, utrzymując nabłonek i narządy na miejscu.

Gęsta tkanka łączna: Gęsta tkanka łączna jest rodzajem tkanki łącznej, która zawiera liczne włókna kolagenowe i zapewnia silne połączenie między tkankami, które głównie tworzą strukturalne części ciała.

Liczba komórek

Luźna tkanka łączna: Luźna tkanka łączna składa się z wielu komórek.

Gęsta tkanka łączna: Gęsta tkanka łączna składa się z mniejszej liczby komórek.

Fibroblasty / Fibrocyty

Luźna tkanka łączna: Luźna tkanka łączna zawiera głównie fibroblasty.

Gęsta tkanka łączna: Gęsta tkanka łączna zawiera głównie fibrocyty.

Włókna

Luźna tkanka łączna: Luźna tkanka łączna składa się z luźno ułożonych włókien.

Gęsta tkanka łączna: Gęsta tkanka łączna składa się z wielu grubych włókien.

Typy

Luźna tkanka łączna: Trzy typy luźnej tkanki łącznej to tkanka otoczkowa, tłuszczowa i siatkowata.

Gęsta tkanka łączna: Trzy typy gęstej tkanki łącznej to gęsta regularna, gęsta nieregularna i elastyczna tkanka.

Funkcjonować

Luźna tkanka łączna: Główną funkcją luźnej tkanki łącznej jest służenie jako matryca wspierająca naczynia krwionośne, naczynia limfatyczne, nerwy, włókna mięśniowe, narządy i skórę.

Gęsta tkanka łączna: Gęsta tkanka łączna wytwarza ścięgno i więzadła, tworząc silne, przypominające liny struktury.

Wniosek

Luźne i gęste tkanki łączne to dwa rodzaje tkanek łącznych, które znajdują się u zwierząt. Tkanka łączna zapewnia głównie wsparcie strukturalne dla miękkich narządów. Pomaga również dostarczać składniki odżywcze i tlen do tkanki nabłonkowej. Luźna tkanka łączna zawiera luźno ułożone włókna, podczas gdy gęsta tkanka łączna zawiera mocno ułożone włókna. Dlatego główną różnicą między luźną i gęstą tkanką łączną jest gęstość włókien w macierzy zewnątrzkomórkowej w każdym typie tkanki łącznej.

Odniesienie:

1. „Luźne tkanki łączne”. Luźne,