Różnica między miłością a nienawiścią - Różnica Pomiędzy

Różnica między miłością a nienawiścią

Miłość i nienawiść są antonimami, tzn. Mają dwa odmienne znaczenia. Mimo że oznaczają one całkowite przeciwieństwa, są dwiema najsilniejszymi emocjami, jakie czują ludzie. W tym artykule przyjrzymy się różnicy między miłością a nienawiścią.

Czym jest miłość?

Miłość to uczucie głębokiego uczucia. Często wiąże się to z innymi pozytywnymi uczuciami, takimi jak opieka, ciepło i szczęście. Miłość jest generalnie emocją, którą czujemy wobec bliskiej osoby. Miłość można nazwać złożoną emocją, ponieważ miłość, którą czujemy wobec osoby, różni się w zależności od znajomości z tą osobą. Miłość, jaką mamy dla naszej matki, różni się od miłości, jaką darzymy naszą siostrę. Matczyna miłość zabarwiona jest emocjami takimi jak ciepło, troska, życzliwość i opiekuńczość, podczas gdy siostrzana miłość jest zabarwiona rzeczami takimi jak przyjaźń, ciepło, a nawet zazdrość! Miłość, którą czujesz wobec swojego partnera, czyli miłość romantyczna, jest zacieniona innym zestawem emocji, takich jak pasja i pociąg.

Kiedy analizujemy miłość w sensie morfologicznym i składniowym, mówi się, że słowo to pochodzi od staroangielskiego terminu „lufu”, które ma germańskie pochodzenie z indoeuropejskiego korzenia, podzielanego przez sanskryt „ubhyati ” znaczenie pragnienia. Miłość jest używana zarówno jako rzeczownik, jak i czasownik.


Kształt serca jest symbolem miłości

Czym jest nienawiść?

Nienawiść to intensywna niechęć do osoby lub rzeczy. Nienawiść często wiąże się z negatywnymi uczuciami, takimi jak gniew, wrogość i przemoc. Nienawiść jest destrukcyjną emocją i może pochodzić z uczuć takich jak niechęć, ignorancja lub zazdrość. Wiele religii na świecie opowiada się przeciwko nienawiści i zachęca do miłości.

Słowo „nienawiść” pochodzi od terminu „stary angielski” Hatian (czasownik), hete (rzeczownik) pochodzenia germańskiego. W sensie gramatycznym nienawiść jest używana tylko jako czasownik. Rzeczą nienawiści jest nienawiść.

Jednak, jak mówi stare przysłowie, istnieje cienka granica między miłością a nienawiścią. Nie potrzeba wiele czasu, aby miłość zamieniła się w nienawiść lub odwrotnie.


Różnica między miłością a nienawiścią

Znaczenie

Miłość: Miłość jest intensywnym uczuciem.

Nienawiść: Nienawiść to intensywna niechęć.

Składnia

Miłość: Miłość jest używana zarówno jako rzeczownik, jak i czasownik.

Nienawiść: Nienawiść jest używana tylko jako czasownik.

Emocje

Miłość: Miłość jest pozytywnym uczuciem i wiąże się ze szczęściem, ciepłem i atrakcją.

Nienawiść: Nienawiść jest negatywnym uczuciem i wiąże się ze złością i wrogością.

Początki

Miłość: Miłość może pochodzić z głębokiego uczucia lub pociągu seksualnego.

Nienawiść: Nienawiść może pochodzić z uczucia obrzydzenia, zazdrości, niechęci lub ignorancji.

Zdjęcie dzięki uprzejmości:

„Nienawiść” Cherrysweetdeala