Różnica między literaturą średniowieczną a renesansową - Różnica Pomiędzy

Różnica między literaturą średniowieczną a renesansową

Główna różnica - literatura średniowieczna a renesansowa

Era średniowieczna i era renesansu to dwa odrębne okresy w historii. Istnieją wyraźne różnice w języku, stylu i zakresie literatury w tych dwóch okresach. Literatura w epoce średniowiecznej charakteryzowała się chrześcijaństwem i rycerstwem, podczas gdy literatura w renesansie była pod znacznym wpływem postępu sztuki i nauk oraz pojawienia się humanizmu. To jest główna różnica między literaturą średniowieczną i renesansową.

Literatura średniowieczna

Średniowiecze lub epoka średniowiecza trwały od 5th wiek do XV wieku. Dlatego literatura należąca do tego okresu znana jest jako literatura średniowieczna. Należy jednak zauważyć, że literatura angielska zaczyna się od epickiego poematu Beowulf, który został napisany gdzieś pomiędzy 8th i 11th stulecie. Jedną z najważniejszych cech literatury wczesnośredniowiecznej jest to, że większość dzieł literackich została napisana po angielsku, jak w przypadku Beowulfa. Większość wczesnej literatury średniowiecza była również anonimowa.

Religia zajmowała ważne miejsce w literaturze średniowiecznej; większość prac wykorzystywała tematy chrześcijańskie, takie jak śmierć i zmartwychwstanie, dobro i zło, niebo i ziemia. Kodeks rycerski i miłość dworska były również znanymi tematami średniowiecznej literatury. Tematy te były powszechnie używane w gatunku zwanym romansami lub romansie rycerskim, który ogólnie mówi o przygodach błędnego rycerza o wielu cechach bohaterskich i rycerskich. Sir Gawain i Zielony Rycerz jest doskonałym przykładem tego gatunku.

Pearl Poet's Perła, Cierpliwość, Czystość, i Sir Gawain i Zielony Rycerz, Langland Piers Plowman, John Gower Confessio Amantisoraz prace Geoffreya Chaucera w tym opowieści canterburyjskie to przykłady literatury z epoki średniowiecza.


Literatura renesansowa

Renesans był kulturowym i artystycznym ruchem, który wypełnia lukę między średniowieczem a współczesną historią. Angielski renesans datuje się od końca XV do początku XVII wieku. wprowadzenie prasy drukarskiej było ważnym wydarzeniem w tym okresie, które doprowadziło do rozkwitu literatury.

Literatura renesansowa była głównie pod wpływem idei sztuki renesansowej, polityki i religii; ponadto był pod silnym wpływem literatury greckiej i rzymskiej. Dramat i poezja były najpopularniejszymi formami literatury renesansowej.

Pisarze renesansu badali w swojej pracy tematy religijne i społeczne; tematy religijne były często badane z zupełnie innym podejściem niż średniowieczni pisarze. John Milton raj utracony i Christophera Marlowe'a Doktor Faustus to kilka przykładów tego tematu.

William Shakespeare jest jednym z najpopularniejszych przykładów pisarzy renesansowych. Na jego twórczość miały wpływ greckie tragedie, problemy historyczne i społeczne.

Edmund Spenser, William Shakespeare, Ben Jonson, Sir Philip Sidney, Christopher Marlowe, John Donne i George Herbert to znaczące postacie w literaturze renesansowej.


Różnica między literaturą średniowieczną a renesansową

Okres czasu

Literatura średniowieczna to literatura należąca do średniowiecza. (5th – 15th stulecie)

Literatura renesansowa jest literaturą od XV do początku XVII wieku.

Język

Literatura średniowieczna został napisany w języku staroangielskim i środkowym angielskim.

Literatura renesansowa został napisany we wczesnym nowożytnym języku angielskim.

Tematy

Literatura średniowieczna skupiał się na pojęciach takich jak religia, rycerskość i miłość dworska.

Literatura renesansowa dotyczyła religii, problemów historycznych i społecznych.

Religia

Literatura średniowieczna koncentrował się na tematach religijnych.

Literatura renesansowa zbadał religię w inny sposób.


Zdjęcie dzięki uprzejmości:

„Leighton-God Speed!” Edmunda Leightona - Katalog sprzedaży Sotheby, (Public Domain)