Różnica między pamięcią a pamięcią masową - Różnica Pomiędzy

Różnica między pamięcią a pamięcią masową

Główna różnica między pamięcią a pamięcią jest taka pamięć jest komponent na komputerach, który przechowuje dane w celu uzyskania krótkoterminowego dostępu, podczas gdy pamięć masowa jest składnikiem w komputerach, które przechowują dane w celu długoterminowego dostępu. Ponadto pamięć odnosi się do pamięci o dostępie swobodnym (RAM), a pamięć odnosi się do pamięci dodatkowej.

Pamięć i pamięć to dwa terminy w komputerach używane zamiennie. Ale mają różnicę. Oba są elementami systemu komputerowego. Pamięć lub pamięć RAM tymczasowo przechowuje dane i pomaga określić szybkość systemu. Z drugiej strony pamięć lub pamięć dodatkowa przechowują dane na stałe. Co więcej, pamięć jest niestabilna, podczas gdy pamięć jest nieulotna. Pamięć umożliwia procesorowi przesyłanie danych do pamięci w celu uzyskania dostępu krótkoterminowego.

Kluczowe obszary objęte

1. Co to jest pamięć
- Definicja, funkcjonalność
2. Co to jest pamięć masowa
- Definicja, funkcjonalność
3. Różnica między pamięcią a pamięcią masową
- Porównanie kluczowych różnic

Kluczowe terminy

Pamięć, pamięć, system operacyjny, pamięć RAM, pamięć dodatkowa


Co to jest pamięć

Pamięć odnosi się do komponentu w komputerze, który umożliwia krótkoterminowy dostęp do danych. Zwykle pamięć odnosi się do pamięci o dostępie swobodnym (RAM). Pamięć zainstalowana na komputerze jest istotnym czynnikiem determinującym szybkość systemu. Ponadto pamięć tymczasowo przechowuje dane. Dane zostaną usunięte, gdy urządzenie straci zasilanie. Dlatego jest to pamięć ulotna.


Rysunek 1: RAM

Procesor uzyskuje dostęp do danych dostępnych w pamięci, aby uruchamiać programy, edytować pliki i przełączać się między różnymi aplikacjami. Ogólnie rzecz biorąc, jest to istotny element prawidłowego funkcjonowania urządzenia.

Co to jest pamięć masowa

Pamięć odnosi się do komponentu w komputerze, który umożliwia długoterminowy dostęp do danych. Pamięć odnosi się do dysku twardego lub dysku SSD.


Rysunek 2: Dysk twardy

Dane w pamięci są trwałe. Wyłączenie urządzenia nie wpłynie na dane w pamięci. Mimo że użytkownik kilkakrotnie wyłączał komputer, dane pozostają bez zmian. Dlatego jest to pamięć nieulotna. Ten komponent umożliwia użytkownikom przechowywanie i dostęp do plików i aplikacji. Procesor przekazuje długoterminowe dane przechowywane w pamięci do pamięci w celu uzyskania dostępu krótkoterminowego.

Różnica między pamięcią a pamięcią masową

Definicja

Pamięć jest fizycznym urządzeniem w komputerze, które jest w stanie tymczasowo przechowywać dane. Pamięć masowa jest fizycznym urządzeniem w komputerze, które może trwale przechowywać dane. Pamięć zwykle odnosi się do pamięci o dostępie swobodnym (RAM). Pamięć oznacza dysk twardy komputera lub dysk SSD.

Moc

Dane w pamięci zostaną usunięte, gdy urządzenie straci zasilanie. Z drugiej strony, dane w pamięci pozostaną nawet wtedy, gdy urządzenie nie uzyska ciągłej mocy.

Typ pamięci

Pamięć jest pamięcią ulotną, podczas gdy pamięć jest pamięcią nieulotną.

Funkcjonalność

Pamięć umożliwia procesorowi dostęp do danych w celu uruchamiania programów, edycji plików i przełączania między różnymi aplikacjami. Pamięć umożliwia przechowywanie i dostęp do plików i aplikacji. Umożliwia procesorowi przesyłanie danych do pamięci w celu uzyskania dostępu krótkoterminowego.

Stosowanie

Pamięć umożliwia użytkownikowi dostęp do danych, które są przechowywane przez krótki czas. Pamięć umożliwia użytkownikowi dostęp do danych przechowywanych przez dłuższy czas.

Prędkość

Pamięć jest szybka, ale pamięć jest wolna.

Wniosek

Różnica między pamięcią a pamięcią masową polega na tym, że pamięć jest składnikiem komputera, który przechowuje dane dla krótkoterminowego dostępu, podczas gdy pamięć jest składnikiem komputera, który przechowuje dane w celu uzyskania długoterminowego dostępu.

Odniesienie:

1. Pamięć i przechowywanie: Crash Course Computer Science # 19, CrashCourse, 5 lipca 2017 r.,