Różnica między miłosierdziem a przebaczeniem - Różnica Pomiędzy

Różnica między miłosierdziem a przebaczeniem

Główna różnica - Mercy vs Forgiveness

Miłosierdzie i przebaczenie to dwa terminy, które można stosować zamiennie w niektórych kontekstach. Jednak te dwa terminy mają charakterystyczne indywidualne znaczenia. Miłosierdzie odnosi się do miłego lub przebaczającego traktowania kogoś, kto może być potraktowany surowo. Przebaczenie oznacza puszczenie gniewu i urazy wobec osoby. To jest główna różnica między miłosierdziem a przebaczeniem.

W tym artykule przyjrzymy się

1. Co oznacza miłosierdzie - znaczenie, cechy i użycie słowa Miłosierdzie

2. Co oznacza przebaczenie - znaczenie, cechy i użycie słowa Przebaczenie

3. Jaka jest różnica między miłosierdziem a przebaczeniem


Czym jest Miłosierdzie

Miłosierdzie to szerokie pojęcie, które może odnosić się do przebaczenia, życzliwości i dobroci w różnych kontekstach etycznych, społecznych, religijnych i prawnych. Termin miłosierdzie jest szczególnie stosowany w religii, ponieważ pojęcie „miłosiernego boga” pojawia się w wielu religiach, takich jak chrześcijaństwo, islam i judaizm. Dobre czyny, takie jak dawanie jałmużny i troska o chorych, są również uważane za akty miłosierdzia.

W kontekście prawnym i społecznym miłosierdzie można opisać jako cechy współczucia lub przebaczenia, które okazuje się komuś, a zwłaszcza temu, nad kim masz władzę. Rozważmy na przykład sytuację, w której sędzia okazuje litość wobec skazanego. Miłosierdzie może również odnosić się do ulgi od bólu i cierpienia. Na przykład zabijanie litości zabija pacjenta cierpiącego na bolesną i nieuleczalną chorobę.

Upadła na kolana i błagała Łaska.

Ten złośliwy przestępca nie zasługuje na litość.

Zabił ich wszystkich bez litości.

Moc bez litości jest bardzo niebezpieczna.


Dzieła Miłosierdzia

Czym jest przebaczenie

Przebaczenie to działanie wybaczania komuś. Wybaczasz komuś, gdy przestajesz czuć się zły lub obrażony wobec tej osoby za obrazę, wadę lub błąd, który popełnił. Jest to celowy i dobrowolny proces, w którym ofiara przestępstwa lub przestępstwa ulega zmianie w uczuciach i nastawieniu do przestępstwa i puszcza negatywne emocje, takie jak mściwość, nienawiść i gniew. Ogólnie rzecz biorąc, sprawca musi zaoferować jakąś formę przeprosin, uznania itp., Aby pokrzywdzony mu wybaczył.

Natura przebaczenia jest nauczana w większości religii na świecie. Ponadto ostatnie badania wykazały, że ci, którzy wybaczają, są szczęśliwsi i zdrowsi niż ci, którzy mają pretensje i urazy.

Błagali o jej przebaczenie.

Religia uczy ludzi wartości przebaczenia.

Szybko prosił o przebaczenie, gdy popełnił błąd.


Różnica między miłosierdziem a przebaczeniem

Definicja

Łaska czy współczucie lub przebaczenie jest skierowane do kogoś, szczególnie do kogoś, nad kim, masz władzę.

Przebaczenie puszcza dawne urazy lub gniew przeciwko osobie.

Ulga

Łaska może również odnosić się do ulgi od cierpienia i bólu.

Przebaczenie może odnosić się do odpuszczania niechęci i gniewu.

Pozytywność

Łaska jest kombinacją przebaczenia, życzliwości i współczucia.

Przebaczenie to pozytywne uczucie.

Zdjęcie dzięki uprzejmości:

„Prosząc o przebaczenie”