Jakie są wymagania ISO 9001 - Różnica Pomiędzy

Jakie są wymagania ISO 9001

Wymagania ISO 9001 określają podstawowe wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością (SZJ) w organizacji. ISO 9001 jest odpowiednie dla organizacji do ciągłego doskonalenia jakości w organizacjach. Normy ISO mają strukturę umożliwiającą integrację istniejącego systemu zarządzania w celu spełnienia oczekiwań klientów. Ponadto ISO 9001 jest zgodny z innymi standardami zarządzania, takimi jak ISO 14001 (Ochrona środowiska), ISO 20000 (Zarządzanie usługami IT), ISO 27001 (Bezpieczeństwo informacji) i OHSAS 18001 (Bezpieczeństwo i higiena pracy).

Wymagania ISO 9001

Wymagania dotyczące zarządzania

• Przekazywanie pracownikom informacji o znaczeniu jakości w celu zwiększenia satysfakcji klienta.
• Ustalenie polityki jakości i celów systemu, aby zobowiązać się do spełnienia wymagań jakościowych normy ISO 9001.
• Zapewnienie odpowiednich zasobów, takich jak zasoby ludzkie i zasoby fizyczne itp.
• Zapewnienie odpowiedniego planowania poprzez określenie mierzalnych celów w celu osiągnięcia odpowiednich planów.
• Sprawdzanie wydajności systemu w regularnych odstępach czasu.

Wymagania dotyczące zasobów

• Zdecyduj, jakie zasoby są niezbędne dla systemu i zwiększ satysfakcję klienta.
• Upewnij się, że zasoby ludzkie są wystarczająco kompetentne, aby spełnić wymagania produktu.
• Zapewnienie dostępności zasobów fizycznych i infrastruktury w celu spełnienia wymagań produktu.
• Stwórz środowisko pracy, aby zapewnić niezbędne usługi / produkty, aby spełnić wymagania klienta.

Wymagania dotyczące produktów lub usług

• Planuj i rozwijaj procesy zgodnie z zapotrzebowaniem produktów / usług.
• Dostosuj procesy w sposób, który może spełnić wymagania klientów.
• Poprawić sposoby komunikacji między klientami a producentami.
• Korzystaj z najnowszych technologii, aby opracować procesy spełniające wymagania jakościowe.
• Zarządzaj procesami i kontroluj je w celu uzyskania wysokiej jakości wyników dzięki wykorzystaniu inspektorów jakości.
• Monitoruj procesy, aby zapewnić produkcję wysokiej jakości.

Wymagania dotyczące analizy i poprawy

• Ustanowienie procesów w celu zapewnienia, że ​​usługi / produkty spełniają wszystkie odpowiednie wymagania.
• Zaplanować i wdrożyć odpowiedni program wewnętrznych audytów systemu, w tym procedurę monitorowania skuteczności istniejących systemów.
• Monitoruj i mierz procesy i usługi / produkty, aby upewnić się, że wymagania klientów są spełnione.
• Monitoruj poziom zadowolenia klienta dzięki informacjom zwrotnym.
• Kontroluj produkty, które nie spełniają oczekiwanych poziomów standardów jakości, stosując odpowiednie sposoby, w tym procedurę pisemną.

Zbieraj i analizuj informacje

• Zebrane informacje są przydatne, aby zapewnić, że system pracuje nad ciągłą poprawą jakości.

Nieustanne udoskonalanie

• Obecny system może być stale ulepszany dzięki systematycznemu podejściu do naprawiania niezgodności i powtarzania go poprzez włączenie procedury.
• Zastosowanie systematycznego podejścia byłoby użyteczne, aby zapobiec potencjalnym niezgodnościom lub awariom, w tym procedurze.