Jakie są trzy typy promieniowania jądrowego - Różnica Pomiędzy

Jakie są trzy typy promieniowania jądrowego

Promieniowanie jądrowe odnosi się do procesów, w których niestabilne jądra stają się bardziej stabilne przez emitowanie cząstek energetycznych. Trzy rodzaje promieniowania jądrowego odnoszą się do promieniowania alfa, beta i gamma. Aby stać się stabilnym, jądro może emitować cząstkę alfa (jądro helu) lub cząstkę beta (elektron lub pozyton). Często utrata cząstki w ten sposób opuszcza jądro wstan podniecenia. Następnie jądro uwalnia nadmiar energii w postaci fotonu promieniowania gamma.

Wprowadzenie

Ostatecznie materia składa się z atomów. Z kolei atomy składają się z protony, neutrony i elektrony. Protony są naładowane dodatnio, a elektrony są naładowane ujemnie. Neutrony nie są ładowane. Protony i neutrony znajdują się wewnątrzjądro atomu, a protony i neutrony są nazywane razemnukleony. Elektrony znajdują się w obszarze wokół jądra, które jest znacznie większe niż rozmiar samego jądra. W neutralnych atomach liczba protonów jest równa liczbie elektronów. W neutralnych atomach ładunki dodatnie i ujemne anulują się, dając zerowy ładunek netto.


Struktura atomu - Nukleony znajdują się w regionie centralnym. W szarym obszarze można znaleźć elektron.

Właściwości protonów, neutronów i elektronów

Cząstka Klasyfikacja cząstek Masa Opłata
Proton (