Co to jest wektor - Różnica Pomiędzy

Co to jest wektor

Definicja wektora

Wektor jest wielkością o wielkości (wielkości) i kierunku. Geometrycznie wektor może być reprezentowany przez ukierunkowany segment linii, którego kierunek wskazuje w kierunku wektora i którego długość jest proporcjonalna do wielkości wektora.

Jak napisać wektor

Wektor można zapisać na kilka sposobów. Jedną z metod jest użycie pogrubionych znaków, np.