Co to jest przypisana bibliografia - Różnica Pomiędzy

Co to jest przypisana bibliografia

Opisaną bibliografię można opisać jako listę dostępnych źródeł badawczych na dany temat. Zawiera krótki opis tych zasobów wraz z listą zawierającą oceny i zwięzłe opisy dotyczące każdego zasobu.

Celem opisanej bibliografii jest pomoc naukowcowi w zastanowieniu się nad jakością materiału źródłowego i jego znaczenia dla tematu. Jednak jego charakter może zależeć od charakteru zadania. Opisana bibliografia może przejrzeć literaturę danego tematu, wykazać zakres źródeł oraz jakość i głębię czytania dokonaną przez autora, utorować drogę do dalszych badań, badając inne źródła, a także podkreślając źródła, które mogą mieć znaczenie w interesie czytelników.

Bibliografia z adnotacjami może być samodzielnym zadaniem, ale może również stanowić część większego projektu. Zwykle składa się z krótkiego podsumowania treści oraz krótkiej oceny lub krótkiej analizy. Istnieją jednak pewne punkty, które należy wziąć pod uwagę podczas pisania bibliografii z adnotacjami. Przede wszystkim należy rozważyć rodzaj tematu lub pytania, nad którym pracują, aby wybrać właściwe źródła. Następnie należy zbadać cel badań literaturowych. Trzeba także rozróżnić rodzaj poszukiwanego materiału. Przed złożeniem materiału należy zdawać sobie sprawę z tego, czy szukają danych historycznych, czasopism, raportów itp. Co najważniejsze, trzeba być na tyle ostrożnym, aby znaleźć najważniejsze teksty dla danego projektu. Źródła te muszą być cenne i często przywoływane również w innych tekstach. Ustanawia to wartość lub znaczenie tekstu, który po raz kolejny daje wiarygodność własnemu projektowi.

Należy jednak zawsze uważać, aby nie robić zbyt długich adnotacji. Każdy nie powinien obejmować jednego akapitu zawierającego tylko najważniejsze szczegóły. Powinien być napisany przy użyciu słownictwa akademickiego w pełnych zdaniach, chyba że postanowiono inaczej. Bibliografia z adnotacjami jest zazwyczaj ułożona alfabetycznie według nazwy autora.

Opisana bibliografia jest bardzo ważnym dokumentem, który zawiera krótki przegląd dostępnych badań na dany temat. Nie tylko dostarcza zwięzłego podsumowania dostarczonego materiału, ale samo zadanie kompilacji daje badaczowi możliwość przemyślenia znaczenia i znaczenia danego materiału.

JAK NAPISAĆ ZASTRZEŻONE BIBLIOGRAFIĘ