Co to jest archetyp w literaturze - Różnica Pomiędzy

Co to jest archetyp w literaturze

Koncepcja archetypu psychologicznego została po raz pierwszy zastosowana w literaturze przez szwajcarskiego psychiatrę Carla Junga. Zidentyfikował, że we wszystkich opowiadaniach istniały wrodzone, uniwersalne wzorce, niezależnie od kultury i okresu historycznego. Użył tej koncepcji, aby teoretyzować, że istnieje zbiorowa nieświadomość podzielana przez wszystkich członków gatunku ludzkiego. Termin archetyp oznacza dosłownie „oryginał, z którego wykonane są kopie”.

Tutaj, zobaczmy bardziej opisowe wyjaśnienie archetypu w literaturze, poparte przykładami.

Co to jest archetyp w literaturze

Archetyp literacki lub archetyp w literaturze jest powtarzającym się symbolem lub motywem w literaturze, który reprezentuje uniwersalne wzorce ludzkiej natury. Archetyp literacki może być postacią, akcją, motywem, wzorem fabuły, symbolem, obrazem lub sytuacją reprezentującą wspólną naturę ludzką.

Zgodnie z teorią „zbiorowej nieświadomości” Carla Junga wszyscy ludzie mają zestaw oczekiwań i preferencji dotyczących historii. Wykorzystanie archetypów w literaturze pomaga pisarzowi spełnić te oczekiwania. Archetypy pomagają czytelnikom łatwo zidentyfikować i odnieść się do postaci i sytuacji w historii. Mogą także w pewnym sensie realizować historię.


Sherlock Holmes jest bohaterem, a Dr Watson jest jego pomocnikiem.

Przykłady archetypów

Postacie

Postacie bohaterów i złoczyńców są dobrymi przykładami archetypów. Wiele historii ma bohatera i złoczyńcę. Bohater jest mistrzem dobra i walczy ze złem, podczas gdy czarny charakter jest głównym wrogiem bohatera. Spójrzmy na kilka przykładów bohaterów i złoczyńców z różnych historii.

Bohater: Harry Potter, Superman, Hercules, Frodo, Sherlock Holmes, Katniss Everdeen itd.

Czarny charakter: Voldemort (u Harry'ego Pottera) Profesor Moriarty (u Sherlocka Holmesa), Kapitan Hook (u Piotra Pana), Cruella de Vil (w Stu i jednym Dalmatyńczyku), Shere Khan (w książkach o dżungli) itd.

Wszyscy ci bohaterowie i złoczyńcy mają różne cechy i cechy; należą do różnych kultur, okresów i są w różnym wieku. Ale wszystkie mają dominujące cechy, które oznaczają ich jako bohaterów i złoczyńców.

Bohaterów można dalej podzielić na różne role w zależności od ich zachowania. Na przykład,

Bohater jako wojownik
Bohater jako kochanek
Superbohatera
Anty-bohater
Transcendentny bohater (bohater z tragiczną wadą)

W literaturze są również inne archetypowe postacie, takie jak mentor, pomocnik, sobowtór, uzdrowiciel, buntownik itp. Na przykład Gandalf w Lord of the Ring i Dumbledore w Harry Potter grają archetyp mentora, który pomaga bohaterowi w jego podróży


Gandalf jest archetypowym mentorem.

Sytuacje

Archetypy to sytuacje lub działania często obejmujące podróż fizyczną lub emocjonalną. Na przykład poszukiwanie tożsamości, dążenie do zemsty, poszukiwanie miłości i podróż wojowników, aby ratować / pomagać ludziom, to archetypowe podróże widziane w większości historii.

Niektóre wspólne wzory można również zobaczyć w samej podróży. Poniżej podano przykłady takich archetypowych momentów.

Bohater tworzy lojalną grupę przyjaciół.
Bohater robi poruszającą mowę.
Bohater ma pomoc nadprzyrodzonych lub boskich mocy.
Bohater jest niewinny, niedoświadczony na początku podróży.

streszczenie

  • Archetyp to powtarzający się symbol lub motyw w literaturze, który reprezentuje uniwersalne wzorce ludzkiej natury.
  • Archetypem może być postać, akcja, motyw, symbol, wzór fabuły lub obraz.

Zdjęcie dzięki uprzejmości: