Czym jest oszustwo w psychologii - Różnica Pomiędzy

Czym jest oszustwo w psychologii

To, co rozumiemy przez oszustwo, jest ważnym tematem w dziedzinie psychologii. Zwłaszcza w przypadku badań jest to temat dyskusyjny, ponieważ stwarza dylemat, jak sprawiedliwe jest oszukiwanie uczestników danego badania w celu uzyskania wysokiej jakości informacji. Prawdą jest, że ponieważ psychologia jest badaniem procesów umysłowych i zachowań ludzi, świadomość bycia obserwowanym lub wykorzystywanym do badań może zmienić naturalne zachowanie jednostek. Jako rozwiązanie tego problemu powszechnie stosuje się oszustwo.

Definicja oszustwa w psychologii

Oszustwo można zdefiniować jako świadomie wprowadzające w błąd jednostkę dla konkretnego zysku. Stosując tę ​​definicję w kontekście badań psychologicznych, oszustwo ma miejsce, gdy podmiotom badawczym, tym, którzy uczestniczą w danym badaniu, przekazuje się błędne lub fałszywe informacje w celu uchwycenia rzeczywistości ich reakcji lub zachowania. Zwłaszcza w badaniach behawioralnych znaczenie tego braku świadomości rzeczywistości jest optymalne, ponieważ stwarza idealny warunek odsłonięcia rzeczywistości.

Oszustwo podmiotów badawczych jest akceptowane pod pewnymi warunkami.

• Po pierwsze, oszustwo musi być użyte, jeśli nie ma innej alternatywy dla uzyskania dokładnych informacji.

• Po drugie, nie powinien szkodzić osobom fizycznie ani psychicznie, ani

• Wreszcie, gdy prawda zostanie ujawniona (proces ten jest określany jako odprawa, w której badacz ujawnia prawdziwy cel badań), a uczestnicy twierdzą, że się wycofują, badacz musi respektować swoją decyzję.

Badanie Milgrama

Mówiąc o roli oszustwa w psychologii, klasyczne studium posłuszeństwa Stanleya Milgrama świadczy o użyciu oszustwa w badaniach behawioralnych w historii psychologii. W badaniu poprosił uczestników badania, aby zastosowali wstrząs elektryczny na innej osobie, jeśli nie poda prawidłowej odpowiedzi, a przy każdej nieudanej próbie napięcie wzrosło. Mimo że w rzeczywistości nie szokowano ludzi, informacje te otrzymywali uczestnicy, jednak większość uczestników przestrzegała poleceń badań.


Użycie oszustwa jest dość wyraźne, ponieważ uczestnicy zostali oszukani o rzeczywistości badań. Jednak pomimo tego, że dostarczyło to dokładnych i bogatych źródeł danych, które były imponujące i w znacznym stopniu przyczyniły się do psychologii behawioralnej, było wiele krytyki, ponieważ uznano ją za raczej nieetyczną. Dzieje się tak dlatego, że pomimo braku fizycznych obrażeń dla uczestników, było to bolesne przeżycie emocjonalne.

Wady oszukania uczestników

Chociaż oszustwo ma swoje zalety w postaci poprawy psychologicznej puli badań i prowadzi do dokładnych ustaleń, w których ludzie rzeczywiście reagują na sytuację, z pewnością ma swoje wady. Przede wszystkim przed przeprowadzeniem badań należy uzyskać świadomą zgodę uczestników. Jednym z głównych zastrzeżeń jest to, że narusza prawa uczestnika, ponieważ uczestnik zgadza się na oszustwo i jest wykorzystywany do badań, w których nie jest świadomy prawdziwego celu. Innym twierdzeniem jest to, że kwestionuje całą ideę etyczności. I wreszcie, to niszczy obraz ogólnej dyscypliny, ponieważ użycie oszustwa może być raczej poniżające, gdy ludzie formułują negatywne postawy nie tylko wobec tego konkretnego badania i badacza, ale całej społeczności.

Podsumowując, prawdą jest, że stosowanie oszustwa jest psychologią, która dostarcza wiarygodnych i dokładnych danych, ponieważ ludzie wykazują prawdziwe zachowanie. Jednak oszustwo powinno być stosowane tylko w sytuacjach obowiązkowych, ponieważ ma wiele wad dla naukowca, uczestników i ogółu badaczy psychologicznych. Aby zmniejszyć ten dylemat etyczności, uczestnicy muszą zostać jak najszybciej przesłuchani co do prawdziwego charakteru badań i ich celów.

Zdjęcia dzięki uprzejmości: