Czym jest kinematyka w fizyce - Różnica Pomiędzy

Czym jest kinematyka w fizyce

Definicja kinematyki

Kinematyka w fizyce polega na badaniu ruchu cząstek lub układów cząstek, bez uwzględnienia mas cząstek lub sił, które powodują ich ruch.

Badanie wielkości, takich jak przemieszczenie, prędkość i przyspieszenie, należy do zakresu kinematyki w fizyce.

Co to jest przemieszczenie

Przemieszczenie mierzy różnicę między początkową i końcową pozycją cząstki. Jeśli wektor pozycji początkowej pozycji cząstki,